Grondige bodemafdichting of bodemverharding

Als onderdeel van ons totaalpakket aan diensten voeren wij eveneens specialistische injectiewerk voor bodem- en grondstabilisatie uit. Hierbij wordt het grondpakket of de grondlaag afgedicht of verhard met een speciale injectievloeistof waaronder grouten, dämmers, waterglasmateriaal, acrylaat en PU-harsen. De verzadigde grond kan dienen als fundering, afsluitende laag of als grondkerende massa, bijvoorbeeld voor het verbeteren van dijken en het verstevigen van kademuren. Om opdrachtgevers, waaronder aannemingsbedrijven en overheidsorganisaties, te verzekeren van een duurzaam en optimaal resultaat maken wij bij deze werkzaamheden gebruik van de hieronder vermelde beproefde injectiesystemen.

SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek

Injectietechnieken voor bodem- en grondstabilisatie
Dämmerinjectie: het hierbij gebruikte mengsel van mergel, klei, cement en water is bijzonder licht. Afhankelijk van de situatie wordt bepaald wat de optimale viscositeit is van de te injecteren substantie. Het onderscheidende voordeel van een Dämmerinjectie is de bijzonder snelle verhardende werking.  

Groutinjectie: hierbij wordt een mengsel gebruikt bestaande uit cement, water en hulpstoffen. De injectievloeistof bij Groutinjectie is zwaarder en sterker dan bijvoorbeeld een Dämmerinjectie.

Waterglasinjectie: door smelting wordt zand vloeibaar gemaakt waarna een soort van verlijmende/verbindende hulpstof wordt toegevoegd. Hierdoor wordt een vloeibare substantie verkregen om pakketten steviger te maken (verlijmen). Deze innovatieve techniek wordt door ons toegepast in uiteenlopende situaties.
Vrijblijvend contact >

SIT Injectietechniek