Specialist in betonreparatie voor weg- en waterbouw

SIT Injectietechniek is, in opdracht van onder meer aannemersmaatschappijen, (rijks)overheden en waterschappen al jarenlang actief in de utiliteitsbouw maar eveneens in de weg- en waterbouw. Door injectie kan beton constructief worden verlijmd en op een structurele wijze worden gerepareerd. Voor een constructief herstel vullen we bijvoorbeeld scheuren, naden en grindnesten in de betonnen diepwanden en betonwanden van havens, sluizen, stuwen, tunnels, viaducten, spoorwegstations en metrostations. En we verhelpen lekkages. U kunt ons inschakelen in geval van calamiteiten waarbij razendsnel actie ondernomen moet worden maar ook voor renovatie en gepland (periodiek) onderhoud. Bij onze werk-zaamheden voldoen wij volledig aan de Europese NEN-EN 1504 kwaliteitsnormen en richtlijnen geldend voor de betonindustrie.

SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek
SIT Injectietechniek

Betonreparatie en -bescherming op maat
Welke injectietechniek en injecteervloeistof is het beste voor uw probleem/uitdaging in de weg- en waterbouw? We zouden die vraag graag voor u beantwoorden. Maar het antwoord is sterk afhankelijk van uw specifieke wensen en eisen. Grofweg onderscheiden wij bij onze werkzaamheden in de weg- en waterbouw de drie onderstaande uitgangspunten.

Structureel/constructief: hierbij kiest u voor de meest duurzame en arbeidsintensieve reparatie. U krijgt, uitzonderingen daargelaten, 100 jaar garantie.

Waterdichting: bij deze waterkerende oplossing word gekozen voor een optimale waterdichting in geval van lekkages door onder meer calamiteiten, constructiefouten of een foutieve realisatie.

Beschermend: door de betonconstructies al bij de oplevering te voorzien van een duurzame beschermende coating (hars of impregneersubstantie) verzekert u zichzelf van een verlengde levensduur en sluit u plotselinge lekkages vrijwel uit.
Vrijblijvend contact? >

SIT Injectietechniek